Äldre golv lampfot i koppar
3 lampfäste

Kategori: Lampor