Stolar  ”Sverige modellen”

4-8 stolar  Bord runt alt ovalt med ilägg

Kategori: Gustaviansk silmöbler